VENTILATIE


Een gezond binnenklimaat!

Drie goede redenen te ventileren:

  • Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf en ongezond. Voldoende aanvoer van zuurstof door te ventileren is belangrijk voor de gezondheid van elk levend wezen. Het bevordert ook de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de kans op CO vergiftiging door die toestellen.
  • Elk gemiddeld gezin verbruikt dagelijks 10 à 20 liter water door te koken, te wassen, te douchen ... Door ventilatie en afvoer van vervuilde lucht, vermindert de kans op geuren, allergieën en wordt condensatie en schimmelvorming op muren vermeden.
  • Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, krijgen door ventilatie geen kans.

Ventilatiesystemen?

De Belgische norm schrijft 4 mogelijkheden voor :

  • Systeem A : natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer
  • Systeem B : mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
  • Systeem C : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
  • Systeem D : mechanische toevoer en machanische afvoer

CLIMAWEST biedt u deze systemen aan en bezorgt u een gedetailleerde offerte voor uw project.

Hoe ventileren?

Een goede ventilatie is meer dan vensters en deuren openzetten.

Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor een evenwicht tussen voldoende en overmatig ventileren, wat belangrijk is om energieverlies te beperken.

Een goede basisventilatie steunt op:

  • De toevoer van verse lucht
  • De doorstroming van lucht in de woning
  • De afvoer van vervuilde lucht

Systeem: vanuit de “droge ruimtes” (woonkamer, slaapkamers, bureau ...) wordt verse lucht toegevoerd. De verse lucht moet kunnen doorstromen naar de “natte ruimtes” (keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte …) via de tussenruimtes (gang, trappenhal …). Vanuit de natte ruimtes wordt de vochtige, vervuilde lucht op zijn beurt afgevoerd.

Hoeveel ventileren?

De Belgische ventilatienorm:

Welbepaald, norm NBN D 50-001 bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden.In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³/uur per vierkante meter vloeroppervlak van de ruimte. De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoer- of afvoerlucht per ruimte (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer ...). Om het energieverbruik onder controle te houden, laat de norm toe de luchthoeveelheden voor bepaalde ruimtes te beperken.