ZONNE-ENERGIE


De meest gebruikte toepassing is het opwarmen van water door zonnewarmte. Dit gebeurt door zonneboilers (zonnecollectoren), die zonlicht verzamelen om water te verwarmen. Een collector op het dak stuurt via een leidingcircuit de energie van de zon naar een opslagvat.